مطالب توسط ارتقا

تحلیل سوات یا SWOT چیست؟ تحلیل SWOT به چه صورتی انجام میگردد؟

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله ۸ دقیقه می باشد.   آنالیز سوات یا تحلیل SWOT مخفف چهار کلمه قوت ها (Strength)، ضعف ها (Weakness)، فرصت ها (Opportunity) و تهدید ها (Threat) است که برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط دو دانش آموخته ی دانشگاه هاروارد مطرح شد. این آنالیز یک جدول چهارخانه […]

معرفی کتاب قطار سریع السیر ثروت سازی (دارن هاردی)

کتاب قطار سریع السیر ثروت سازی که گاه با نام قطار سریع السیر کارآفرینی یا قطار سرعت بسوی ثروت نیز ترجمه شده است، بی شک یکی از بهترین آثار دارن هاردی است. دارن هاردی که اکثرا او را با کتاب اثر مرکب اش می شناسیم، در این کتاب، چکیده ی تجربیات یک سفر کارآفرینی را با […]