بهترین سخنرانی های تد

رویداد تد، مجموعه همایش جهانی است که هر سال در شهر وکنور کاندا برگزار میشود. این همایش جهانی بیش از ۳۰ سال پیش در ایالت کالیفرنیا با رویکردی مبتنی بر تکنولوژی کامپیوتری پایه گذاری شد. امروزه تد با شعار “ایده‌ها، ارزش گسترش دارند” بیش از ۲۵۰۰ عنوان سخنرانی را در گستره وسیعی از موضوعات تکنولوژیکی، فرهنگی، ادبی، روانشناسی و… در بر میگیرد. از آنجایی که این سخنرانی‌ها بر اساس استاندارها و فیلترهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرند، کیفیت مطالب ارائه شده در آنها نیز در حد قابل توجهی با کیفیت و ارزشمند هستند.

بهترین های تد

تیم ارتقا با جمع‌آوری بهترین سخنرانی های تد با موضوع توسعه فردی، سعی در بهره مندی هرچه بهتر از این منبع غنی و ارزشمند را دارد.

سه راهکار عملی برای افزایش اعتماد بنفس

سه راهکار عملی برای افزایش اعتماد بنفس

/
  بهترین سخنرانی های تد در زمینه توسعه مهارت های فردی را د…
اهدافت را جایی بازگو نکن

اهدافت را جایی بازگو نکن!

/
بهترین سخنرانی های تد در زمینه توسعه مهارت های فردی را د…
چگونه از شر عادات بدمان خلاص شویم؟

چگونه از شر عادات بدمان خلاص شویم؟

/
بهترین سخنرانی های تد در زمینه توسعه مهارت های فردی را د…
چگونه شغلی را که عاشقش هستیم پیدا کنیم؟

چگونه شغلی را که عاشقش هستیم پیدا کنیم؟

/
بهترین سخنرانی های تد در زمینه توسعه مهارت های فردی را د…